ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
(ΕΡΕΥΝΑ)
(ΜΕΛΕΤΗ)
(ΕΡΕΥΝΑ)

ΙΣΤΟΡΙΑ  
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ)VIDEO
(ΤΑ 5 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ)
(ENVI NEWS)
(Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ Γ.ΜΕΛΙΓΑΛΑ)
Παγκόσμια Ημέρα για τα Μεταναστευτικά Πουλιά                                    2009ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΑ)
(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΑ)
(ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ - ΑΡΘΡΑ)
ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ!!!
ΔΥΟ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
των:ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΛΙΟΝΤΗΡΗ ΓΙΩΡΓΟΥ
2009-2010  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

αρχική
Η θεατρική ομάδα
Η χορωδία
ΜΕΛΙΓΑΛΑΣ
Στιγμιότυπο από επετειακό μονόπρακτο στις 27/10/2010 στο Πνευματικό Κέντρο Μελιγαλά
Δ Ρ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ
Το 'SMS of Youth' είναι μία πρωτοβουλία του Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας( Ε.ΣΥ.Ν) που στοχεύει στη δημιουργία γεφυρών επικοινωνίας προκειμένου να επικοινωνήσουν μεταξύ τους σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο οι δομές νεολαίας, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις νεολαίας, οι επιχειρήσεις, οι Περιφέρειες, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, τα Επιμελητήρια, τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα Ι.Ε.Κ.
ΜΙΑ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕΛΙΓΑΛΑ

ΑΦΗΓΗΣΗ :ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΕΡΕΥΝΑ

ΠΟΤΑΜΟΣ ΝΕΔΑ

John | MySpace Video